Age Hartsuiker

Meppel, 1957

“Mijn schilderijen gaan over het wezen van ons leven, van de aarde, van de grond en het begrip tijd. Het gaat over de natuurelementen, de bomen en de stenen, zij zijn verbonden met het wezen van de natuur, zij inspireren mij. Net als Vincent van Gogh en Karel Appel wil ik de bron van het leven raken, terug naar een oorspronkelijke gedachte. De denkweg kan beginnen”

Image

Zonder titel, 2017
Mixed media op papier, 40x30cm, incl. perspex box
Beschikbaar / Available

Over Age Hartsuiker

De begrippen soms, afhankelijk van de context worden door de kunstenaar vertaald, getransformeerd naar een veelzinnigheid. Zijn werk ademt de ware zin van de weergave van gedachten, de werkelijkheid van het ‘zijn’ wordt treffend op het doek en papier aangebracht. De fundamentele structuur van Age’s werk is, dat het niet af is, omdat deze gedachten ondefinieerbaar zijn, omdat het nimmer af zal zijn. Het leven van de kunstenaar gaat verder, er is nog geen streep onder zijn oeuvre Enerzijds geeft het werk van Age de non-verborgenheid weer, het is onthullend. Anderzijds is het aan de toeschouwer dit werk te aanschouwen en te interpreteren. Het is een dubbele vrijheid. Binnen deze speelruimte existeert de kunstenaar, telkens opnieuw, weet hij deze gedachten naar de beeldende kunst vorm te geven. Het werk van Age Hartsuiker schept de beweging van onze kunstgeschiedenis. Age´s werk bewonderen is het thuiskomen in een lange Herkomst.


About Age Hartsuiker

The concepts sometimes, depending on the context, are translated by the artist, transformed into a versatility. His work breathes the true meaning of the representation of thoughts, the reality of 'being' is strikingly applied to the canvas and paper. The fundamental structure of Age's work is that it is not finished, because these thoughts are indefinable, because it will never be finished. The artist's life goes on, there is no line under his oeuvre. On the one hand, Age's work reflects non-hiddenness, it is revealing. On the other hand, it is up to the viewer to view and interpret this work. It is a double freedom. Within this play space the artist exists, again and again, he knows how to shape these thoughts into the visual arts. The work of Age Hartsuiker creates the movement of our art history. Admiring Age's work is coming home in a long Provenance.

Tentoonstellingen / exhibitions

- 2019 Museum Heerenveen
- 2017 This Matters Galerie LOOF
- 2016 Solo presentatie Ziekenhuis TjongerschansImage

Het grote werk, acryl op doek Verkocht/ Sold


Selected works

  • Example
  • Example
  • Example
  • Example

Hanging tree
Softpastel op doek, 150x70cm
Beschikbaar / Available

Body and Soul
Softpastel op doek, 100x90cm
Beschikbaar / Available

Think path
Softpastel op doek, 100x150cm
Beschikbaar / Available

Cup of Nature
Softpastel op doek, 160x100cm
Verkocht / Sold


 

 Kunstkoop regeling mogelijk


Met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds kunnen particulieren hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij ruim 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening.


Lees meer