Anutosh

Nederland, 1970

De schilderijen van kunstenaar Anutosh lijken een blik te werpen op ondefinieerbare landschappen waarbinnen mysterieuze vormen zich vrij kunnen bewegen. De kunstenaar geeft de kijker de ruimte om vormen en kleuren naar eigen inzicht een betekenis te geven en te bepalen waar hij een uitzicht op heeft.

Image

Water element, acryl, olieverf en polyurethaan op linnen, 145x210cm, 2017
Beschikbaar / Available

Over Anutosh

De schilderijen van kunstenaar Anutosh lijken een blik te werpen op ondefinieerbare landschappen waarbinnen mysterieuze vormen zich vrij kunnen bewegen. De kunstenaar geeft de kijker de ruimte om vormen en kleuren naar eigen inzicht een betekenis te geven en te bepalen waar hij een uitzicht op heeft. Voor Anutosh is zijn werk een zoektocht binnen de schilderkunst naar een eigen beeldtaal in vormen, texturen, kleuren en technieken. Niet alleen het zoeken naar schoonheid en harmonie maken daar deel van uit, maar ook naar beklemming en dreiging. Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in zijn werk. Op het eerste gezicht lijkt het werk ons een toegankelijke, natuurlijke ruimte te tonen, maar als we langer kijken zien we een ondoorgrondelijke wereld die geheimen in zich draagt. De buitenkant van de boomtakken, de bast, laat onze buitenkant zien, wat we willen representeren, wat we willen zijn. De roze vormen geven een inkijkje in de binnenwereld. Buitenkant en binnenkant zijn als masker en kern; de kwetsbare kern wordt beschermd door de bast aan de buitenkant. Het is een metafoor voor hoe verschillend de binnenwereld kan zijn in vergelijking tot de zichtbare werkelijkheid.
Auteur tekst: Jona van Zetten


About Anutosh

"The paintings by artist Anutosh seem to cast a glance at indefinable landscapes in which mysterious forms can move freely. The artist gives the viewer the space to give shapes and colors a meaning according to his own insight and to determine what he has a view on. For Anutosh, his work is a search within painting to an own visual language in forms, textures, colors and techniques. Not only the search for beauty and harmony are part of this, but also for oppression and threat. These aspects are inextricably linked with each other in his work. At first glance, the work seems to show us an accessible, natural space, but if we look longer we see an inscrutable world that carries secrets. The outside of the tree branches, the bark, shows our exterior, what we want to represent, what we want to be. The pink shapes give a glimpse into the inner world. Outside and inside are like mask and core; the vulnerable core is protected by the bark on the outside. It is a metaphor for how different the inner world can be compared to the visible reality. "
Author text: Jona van Zetten

Tentoonstellingen / exhibitions

- 2017 Solo Galerie LOOF
- 2015 Solo Anutosh cultuurwerf willem 3 Vlissingen
- 2015 van gogh painting competition. Breda’s museum -catalogue
- 2015 contemporary art festival orange water Crete/Athens Greece
- 2015 Art Amsterdam art fair. Galerie Helga Hofman
- 2014 Solo the source is stillness Appels gallery AmsterdamImage

Solo tentoonstelling 2017 Galerie LOOF


Selected works

  • Example
  • Example
  • Example
  • Example

Boom in Margritte's kunstlicht
Olieverf en polyurethaan op linnen, 60x60cm
Beschikbaar / Available

The Lake
Olieverf en polyurethaan op linnen, 30x30cm
Beschikbaar / Available

Overhangende tak
Olieverf en polyurethaan op linnen, 60x60cm
Verkocht / Sold

De reis - waar de elven rusten
Mixed media op papier, 170x170cm
Beschikbaar / Available


 

 Kunstkoop regeling mogelijk


Met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds kunnen particulieren hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij ruim 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening.


Lees meer
 
 


Informatie aanvragen / General inquiries

Wilt u meer weten over de kunstenaar, beschikbare werken of heeft u andere vragen? Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Would you like to know more about the artist, available works or do you have other questions? Please fill out the contact form below and we will contact you as soon as possible.

 

Galerie LOOF
Gorredijksterweg 73
8411KC Jubbega

+31(0)516 - 462511
info@galerieloof.nl