Janus Metsaars

Nederland, 1953

Janus Metsaars loopt rond op de wereld en ondergaat wat hij waarneemt zonder meteen acht te slaan op wat zijn verbeelding daar voor houvast vindt. Bij hem is het eerder zo dat hij eerst het houvast moet verliezen voordat iets hem aanleiding geeft er iets mee te doen in zijn schilderkunstige verbeelding. Hij moet zich aan de werkelijkheid onttrekken om iets tot stand te brengen dat een zelfstandig bestaan als schilderij kan leiden.

Image

Sea, 2017
Pigment, binder, zand en witkalk op paneel, 30x40cm
Verkocht / Sold

Over Janus Metsaars

Janus Metsaars loopt rond op de wereld en ondergaat wat hij waarneemt zonder meteen acht te slaan op wat zijn verbeelding daar voor houvast vindt. Bij hem is het eerder zo dat hij eerst het houvast moet verliezen voordat iets hem aanleiding geeft er iets mee te doen in zijn schilderkunstige verbeelding. Hij moet zich aan de werkelijkheid onttrekken om iets tot stand te brengen dat een zelfstandig bestaan als schilderij kan leiden.
Vanzelfsprekend hebben zijn directe omgeving en zijn persoonlijke leven invloed op wat hij aan zijn verbeelding toevertrouwt. Dat hij een leerlooierszoons uit Rijen is die veel in het Brabantse landschap verblijft, is een omstandigheid die ontegenzeggelijk in zijn schilderijen sporen trekt, maar het zijn wel sporen die je daar niet naar terugleiden. Janus Metsaars keert met zijn schilderijen nooit op zijn schreden terug. Hij beweegt zich er vandaan. Hij gaat verder. Zijn afkomst leidt hem naar zijn bestemming. Je kunt die schilderkunstige sporen alleen maar volgen om ergens anders uit te komen, iets waar je niet eerder bent geweest, wat je niet kent, wat je niet hebt gezien. Tekst door Alex de Vries.


About Janus Metsaars

Janus Metsaars walks around the world and undergoes what he perceives without immediately observing what his imagination finds there. With him it is rather the case that he first has to lose his grip before something gives him reason to do something with it in his painterly imagination. He must withdraw from reality in order to accomplish something that can lead an independent existence as a painting.
Obviously his immediate environment and his personal life have an influence on what he entrusts to his imagination. The fact that he is a tanners' son from Rijen who resides a lot in the Brabant landscape is a circumstance that undeniably attracts traces in his paintings, but they are traces that can not be traced back to them. Janus Metsaars never returns with his paintings. He moves away from it. He continues. His origins lead him to his destination. You can only follow those painterly traces to come out somewhere else, something you have not been before, what you do not know, what you have not seen. Text by Alex de Vries.

Tentoonstellingen / exhibitions

- 2017 KunstRAI, Amsterdam, Galerie LOOF
- 2017 Art Forum, Antwerpen
- 2017 ZUIDNOORD/NOORDZUID Galerie LOOF, Jubbega
- 2016 Solo expositie Galerie LOOF
- 2016 Museum Belvédère, Mooi Mercuur
- 2015 Museum Belvédère, ‘Improvisaties op Wind, Water, Wad’
- 2015 Museum Belvédère, Heerenveen, 10 jaar Museum Belvédère -de CollectieImage

Groeps tentoonstelling ZUIDNOORD/NOORDZUID Galerie LOOF


Selected works

  • Example
  • Example
  • Example
  • Example

Sea time, 2017
Pigment, binder, zand en witkalk op paneel, 30x40cm
Beschikbaar / Available

Awakening, 2017
Pigment, binder, zand en witkalk op linnen, 60x80cm
Beschikbaar / Available

Yesterday Night, 2017
Pigment, binder, zand en witkalk op linnen, 30x60cm
Beschikbaar / Available

Into the blue, 2017
Pigment, binder, zand en witkalk op paneel, 23,5x29cm
Beschikbaar / Available


 

 Kunstkoop regeling mogelijk


Met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds kunnen particulieren hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij ruim 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening.


Lees meer
 
 


Informatie aanvragen / General inquiries

Wilt u meer weten over de kunstenaar, beschikbare werken of heeft u andere vragen? Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Would you like to know more about the artist, available works or do you have other questions? Please fill out the contact form below and we will contact you as soon as possible.

 

Galerie LOOF
Gorredijksterweg 73
8411KC Jubbega

+31(0)516 - 462511
info@galerieloof.nl